Çerezlere Yönelik Aydınlatma Metni

Değerli Site Kullanıcımız/Ziyaretçimiz,

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla İnteraktifKredi Danışmanlık Anonim Şirketi (“İnteraktifKredi”) tarafından hazırlanmıştır.

Bu aydınlatma metninin amacı, https://interaktifkredi.com.tr/ alan adlı internet sitemizde (“Site”) kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

Çerez yönetim platformu üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilir ve açık rızanıza tabi olarak kullandığımız çerezlere ilişkin tercihlerinizi çerez yönetim platformu üzerindeki “açık” veya “kapalı” seçeneklerini kullanarak belirleyebilirsiniz. Yine, bu platform üzerinden tercihlerinizi dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Sitemizde Kullanılan Çerez Çeşitleri

1. Kullanım Süresine Göre Çerez Çeşitleri

Sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup tarayıcınızı kapattığınızda bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerezler ise tarayıcınızı kapattığınızda silinmemekte ve saklanması için öngörülen süre dolduktan sonra, kendiliğinden silinmektedir.

2. Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler

Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf çerezi olması, çerezin kim tarafından yerleştirdiğine göre değişiklik gösterir. Birinci taraf çerezler, doğrudan Sitemiz, yani tarayıcınızın adres çubuğunda gördüğünüz İnteraktifKredi URL adresi tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezler ise, adres çubuğunda gördüğünüz https://interaktifkredi.com.tr/ alan dışındaki bir URL adresi tarafından yerleştirilmektedir.

3. Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Çeşitleri

Sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

 • Zorunlu Çerezler

  Bu çerezler, Sitemizin çalışması ve talep etmiş olduğunuz hizmetin yerine getirilebilmesi için kesinlikle kullanımı gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler, birinci taraf çerezler olup oturum süresince kişisel verileriniz işlenmektedir. İşlenen kişisel veriler oturumunuzu sonlandırdığınızın ardından otomatik olarak silinmektedirler.

 • Performans- Analitik Çerezler

  Bu çerezler tekil ziyaretçilerimizin sayısını belirlemek, sitemizin kullanıcı trafiği ölçmek, arama motorunda kullandığımız anahtar kelimelerin etkinliğini tespit etmek, sitemizi ziyaret eden kullanıcıların gezinme durumunu izlemek, sitemizin performansını ölçmek ve iyileştirebilmek amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca bu çerezler, sitemizdeki hangi sayfaların popülerlik düzeyini de anlamamıza yardımcı olmaktadır.

 • İşlevsel Çerezler

  Bu çerezler, Sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek için kullanılmaktadır.

 • Reklam ve Pazarlama Çerezleri

  Bu çerezler, Sitemiz aracılığıyla iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size sizinle ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılan üçüncü taraf çerezlerdir.

 • Zorunlu Çerezler

  Zorunlu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5(2)(c) bendi gereğince “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. İnternet sitemizde yer alan zorunlu çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Kullanılan Çerez Kaynağı
( Birinci Taraf / Üçüncü Taraf )
Geçerlilik Süresi
( Geçici / Kalıcı Çerez)
Toplanan Kişisel Veriler Kullanılma Amacı Saklama Süresi
( Gün)
 • İşlevsel Çerezler

  İşlevsel çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5(2)(f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. İnternet sitemizde yer alan işlevsel çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Kullanılan Çerez Kaynağı
( Birinci Taraf / Üçüncü Taraf ) Not: Üçüncü taraf çerezi ise “Şirket Adı”nın da belirtilmesi gerekmektedir.
Geçerlilik Süresi
( Geçici / Kalıcı Çerez)
Toplanan Kişisel Veriler Kullanılma Amacı Saklama Süresi
( Gün)
Yurt İçi Aktarım

Yalnızca Kanun’un 5(1) fıkrası kapsamında açık rıza vermeniz halinde, bu çerezler aracılığıyla işlenecek kişisel verileriniz ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Kullanılan Çerez Kaynağı
( Birinci Taraf / Üçüncü Taraf )
Geçerlilik Süresi
( Geçici / Kalıcı Çerez)
Toplanan Kişisel Veriler Kullanılma Amacı Saklama Süresi
( Gün)
 • Performans-Analitik Çerezleri

  Performans-analitik çerezleri aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5(2)(f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. İnternet sitemizde yer alan performans-analitik çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Kullanılan Çerez Kaynağı
( Birinci Taraf / Üçüncü Taraf )
Geçerlilik Süresi
( Geçici / Kalıcı Çerez)
Toplanan Kişisel Veriler Kullanılma Amacı Saklama Süresi
( Gün)

Yalnızca Kanun’un 5(1) fıkrası kapsamında açık rıza vermeniz halinde, bu çerezler aracılığıyla işlenecek kişisel verileriniz ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Kullanılan Çerez Kaynağı
( Birinci Taraf / Üçüncü Taraf )
Geçerlilik Süresi
( Geçici / Kalıcı Çerez)
Toplanan Kişisel Veriler Kullanılma Amacı Saklama Süresi
( Gün)

Çerez Kullanımlarına İlişkin Tercih Ayarlarınız

İnternet sitemizde yer alan ikona tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz.

Bir diğer yöntem olarak tarayıcı ayarları aracılığıyla da çerezlere ilişkin tercihlerinizi kısmenkontrol edebilirsiniz. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

o Google Chrome

(https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&h l=en)

o Mozilla Firefox

(https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection- firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website- preferences&redirectlocale=en-US)

o Safari

(https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732)

o Opera

(https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/)

Haklarınız Nelerdir?

Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz hakkında her zaman Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı, aşağıda belirtilen yöntemlerden herhangi birini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz:

o Başvurularınızı, İnteraktifKredi’de kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla İnteraktifKredi’nin (…….) e-posta adresine gönderebilir,

o İnteraktifKredi’de kayıtlı bir e-posta adresiniz bulunmaması halinde, başvurunuzun mobil imzanızı veya e-imzanızı içermesi şartıyla, başvurularınızı İnteraktifKredi’nin (……..) e-posta adresine gönderebilir,

o Başvurularınızı, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz üzerinden (…….) adresine gönderebilir veya

o İnteraktifKredi’nin aşağıda belirtilen adresine elden teslim, noter vasıtasıyla, PTT veya kargo aracılığıyla yazılı olarak başvurabilirsiniz. Başvurunuzun, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Yazılı başvuru:

Lütfen başvurularınızı aşağıdaki ifadeyi zarfın üzerine/yazının başlığına aynen yazınız.

“İnteraktifKredi Danışmanlık Anonim Şirketi Hukuk Departmanı Yasal Uyum Uzmanı’nın dikkatine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İlgili Kişi Başvurusu”

Başvurularınızı aşağıdaki adrese gönderiniz:

“Reşitpaşa Mah. Katar Cd. İTÜ Arı Teknokent 3 Binası Bl.4/ B302 Sarıyer/İSTANBUL”

E-Posta yoluyla başvuru:

Lütfen başvurunuzun “Konu” kısmına aşağıdaki ibareyi aynen yazınız

“İnteraktifKredi Danışmanlık Anonim Şirketi Hukuk Departmanı dikkatine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İlgili Kişi Başvurusu”

Başvurularınızı aşağıdaki adrese gönderiniz:
(…….)