Kullanıcı Sözleşmemiz Yanınızda

kullanicisozlesmesi

Tüm sözleşmelerimiz hep elinizin altında!

İnteraktif Kredi ürün ve hizmetlerine ait
Bilgilendirme için göz gezdirebilirsiniz.

Kullanıcı Sözleşmesi

İnteraktifkredi kullanıcılarına finansal raporlar sunan, kredi başvuru süreçlerine yönelik danışmanlık hizmeti veren bir platformdur.

Kullanıcılar’ın bir üyelik oluşturmadan önce işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’ni dikkatle okuması ve kabul etmesi gerekmektedir.

Bir üyelik oluşturulduğu durumda, işbu Sözleşme’de yer alan maddeler kabul edilmiş sayılmaktadır.

Tanımlar

İnternet Sitesi: www.interaktifkredi.com.tr adresinde bulunan internet sitesidir.

Kullanıcı(lar):İnternet Sitesi veya Mobil Uygulama’ya erişim sağlayan ve/veya üyelik oluşturan her türlü gerçek kişiyi ifade etmektedir.

Mobil Uygulama(lar):İnteraktifkredi’nin Android ve iOS uygulamalarını ifade etmektedir.

Şirket: İnteraktifkredi Danışmanlık Anonim Şirketi’ni ifade etmektedir.

 1. Taraflar

  İşbu Sözleşme, merkezi “Reşit Paşa Mah. Katar Cad. ARI 3 Binası No:4 / B302 Sarıyer/İstanbul” adresinde bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde kurulmuş İnteraktifkredi Danışmanlık Anonim Şirketi (“Şirket”) ile üyelik hesabı oluşturmuş gerçek kişi kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında çift taraflı olarak yürürlüğe girmiştir.

  Sözleşme’de Şirket ve Kullanıcı münferiden “Taraf”, müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır.

 2. Üyelik Oluşturulması
  1. - Üyelik oluşturup Kullanıcı olabilmek ve sunulan hizmetlerden yararlanmak için en az 18 yaşında olunması gerekmektedir. İşbu üyelik şartı sağlanmaksızın üye olunması halinde, Şirket’in bunu doğrulaması yükümlülüğü yoktur ve yaşanabilecek zararlardan dolayı Şirket sorumlu tutulamayacaktır.
  2. - Kullanıcılar, üyelik oluşturmak için herhangi bir kayıt ücreti ödemeyecektir. Ancak tarafımızca sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için ödeme yapmanız gerekebilir. Hizmetlere yönelik ücret politikasını belirlemek Şirket’in yetki ve sorumluluğu kapsamındadır.
  3. - Üyelik oluşturulması için Kullanıcı’nın T.C. kimlik numarası, ad, soyad, telefon numarası ve e-posta adresi bilgilerini sisteme girmesi gerekmektedir. Kullanıcı tarafından paylaşılan telefon numarasına SMS ile bir onay kodu gönderilmekte olup bu kodun ilgili kısma yazılması ile üyelik onaylanmaktadır.
 3. Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri
  1. - Kullanıcı, yararlanmak istediği hizmetin ücretini ödemekle yükümlüdür.
  2. - Kullanıcı, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılması durumunda doğrudan sorumludur. Bu gibi bir durum neticesinde Şirket, ödemek zorunda kaldığı her türlü adli/idari para cezası veya tazminat için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkına sahiptir.
  3. - Kullanıcı, Şirket’in kendisine bildirim ve elektronik ileti göndermesi konusunda tercih hakkına sahiptir.
  4. - Kullanıcı, Şirket’in hizmetlerine yönelik her türlü görüş ve yorumuna ilişkin Şirket ile Gizlilik Politikası’nda yer verilmiş olan iletişim bilgilerini kullanarak iletişime geçebilecektir.
  5. - Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere aykırı davranışlar nedeniyle Sözleşme’nin feshedilmesi halinde Şirket’ten hiçbir hak ve talepte bulunmayacaktır.
 4. Şirket Hak ve Yükümlülükleri
  1. - Şirket, sunduğu hizmetlere ve hizmet bedellerine yönelik her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
  2. - Şirket, Kullanıcılar tarafından sunulan kişisel verileri, Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni ile yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde işleyebilmekte, aktarabilmektedir.
  3. - Şirket, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığı halinde, Kullanıcılar’ı, Şirket’i veya üçüncü kişileri korumak amacıyla herhangi bir hesabı feshedebilir veya askıya alabilir;
   1. Görüş ve yorumlarda hakaret veya ahlak dışı nitelikte ifadeler kullanılması;
   2. İnternet Sitesi’nin veya Mobil Uygulama’nın yazılımına zarar verecek veya yavaşlatacak bir davranışta bulunulması;
   3. Yasa dışı bir kullanımın tespit edilmesi.
 5. Sorumluluğun Sınırlandırılması
  1. - Şirket, kesintisiz servis taahhüdünde bulunmamaktadır. Herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir; sistemde teknik bakım, onarım, güncelleme yapabilir veya sistemi tamamen durdurabilir. Şirket’in Kullanıcılar’a veya üçüncü kişilere karşı bu işlemlere yönelik hiçbir sorumluluğu yoktur.
  2. - Şirket, kredi veren bir kurum olmayıp kredi danışmanlığı hizmeti kapsamında Kullanıcılar’ın kredi onayı alacağına herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Söz konusu başvurular, Şirket’in tecrübeli ekibinin yönlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilecek olsa da başvuru, Kullanıcılar’ın mevcut durumları ışığında ilgili kredi veren kurumlar tarafından karara bağlanacaktır. Şirket’in tecrübeleri ışığında gerekli özeni göstermek dışında Kullanıcılar’a ve/veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 6. Mücbir Sebep

  Şirket, doğal afet, ve terör olayları, darbe girişimleri, epidemi/pandemi niteliğini haiz yaygın salgın hastalık ile bu doğrultuda gerçekleşecek yoğun hükümet önlemleri veya yoğun ulaşım kısıtlaması, savaş, askeri uygulamalar, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji, işgücü, ağ ve depolama sunucularının zarar görmesi, sisteme sızılması, siber saldırıya uğranılması veya objektif imkânsızlık nedeniyle Şirket’in kontrolü dışındaki olaylardan kaynaklanan sebeplerle işbu Sözleşme’de belirtilmiş olan sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememesinden, geciktirmesinden sorumlu olmayacaktır.

 7. Fikri Mülkiyet Politikası

  Şirket, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’da yayınlanan her türlü materyalin tüm fikri mülkiyet haklarının sahibidir. Bu kapsamdaki herhangi bir içerik hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, iletilemez, kamuya açılamaz.

 8. Sözleşmenin Devri

  Şirket, işbu Sözleşme kapsamında sahip olduğu her nevi hak ve yükümlülükleri, kısmen veya tamamen Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak şartı ile her zaman üçüncü kişi veya kurumlara devredebilir.

 9. Yetkili Mahkeme ve Uygulanacak Hukuk

  İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Taraflar işbu sözleşmesel ilişkiden veya bu ilişkinin yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümü için İstanbul Çağlayan (Merkez) Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul ederler.

 10. Sözleşme Süresi ve Feshi

  İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın üyelik oluştururken onayladığı tarihte yürürlüğe girecek ve Kullanıcı’nın hesabı aktif olduğu sürece yürürlükte kalacaktır.

 11. Değişiklikler

  Yürürlükte olan mevzuatlar veya hizmetlerimiz zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. İşbu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılırsa Kullanıcılar üyelik aşamasında belirttikleri e- posta adresleri vasıtasıyla 30 (otuz) gün önceden ilgili değişikliğe yönelik bilgilendirilecek olup Sözleşme’nin güncel hali İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar üzerinden de görüntülenebilecektir.

  Sözleşme’den yapılan değişiklikten sonra Kullanıcı’nın hizmetlerimizden yararlanmaya devam etmesi bahsi geçen değişikliklere onay verildiği anlamına gelecektir.