Keşideci Ne Demek? Kimlere Keşideci Denir?

Kıymetli evraklar arasında yer alan ve bir kambiyo senedi olan çek özellikle yüksek miktarlı ödemelerde en çok tercih edilen ödeme araçlarından biridir. Genellikle yüksek miktarda ödeme yapılan ticaret hayatında ise en sık tercih edilen ödeme yöntemlerinden biridir. Ödeme araçlarından biri olan çek her ne kadar senet ile karıştırılsa da aslında aralarında önemli farklar bulunmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan hükümlere göre düzenlenmesi gereken çek paranın bulunduğu bankaya hitaben yazılır. Ayrıca mutlaka parayı tahsil edecek kişinin adına ya da hamiline ödenecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Çek, ödeme yerine geçen hukuki geçerliliği olan bir ödeme aracı olduğu için belirlenen hükümlere göre hazırlanmalıdır. Bütün bunların yanı sıra bir evrakın çek olarak kabul edilebilmesi için üzerinde mutlaka “çek” ibaresinin bulunması gerekmektedir. Çek hazırlanırken çek üzerinde 3 tarafın bilgileri mutlaka yer almalıdır. Bunlar; keşideci, muhatap ve hamildir. Çeki düzenleyen kişiye keşideci denmektedir. Yani keşideci çeki verecek olan ve çek aracılığı ile ödemeyi yapacak kişi anlamına gelmektedir. Muhatap ise çekin karşılığında ödemenin alınacağı kurum yani banka bilgileri içermektedir. Son olarak hamil ise keşideci tarafından çekin teslim edildiği yani çeki elinde bulunduran ve ödemeyi çek aracılığı ile teslim alacak olan taraftır.

Çeki Keşide Etmek Ne Anlama Gelir?

Çek kullanımında karşınıza çıkacak terimlerden biri de çeki keşide etmektir. Keşidecinin çeki hazırlayan, çek aracılığı ile ödemeyi gerçekleştirecek taraf olmasından bahsetmiştir. Çeki keşide etmek ise çekin keşideci tarafından eksiksiz olarak hazırlanarak hamiline yani ödemeyi çek aracılığı alacak karşı tarafa verilmesi anlamına gelmektedir. Çek keşide edilirken karşı tarafın ödemeyi sorunsuz bir şekilde alabilmesi için bazı detaylara dikkat edilmesi gerekmektedir. Çek keşide edilirken çekte keşidenin imzasının yer alması zorunlu kabul edilen detaylardan biridir. Ayrıca çek keşide edilirken çek keşide tarihi gün, ay ve yıl olarak çek üzerinde mutlaka keşideci tarafından yazılması zorunlu olan bilgilerden biridir. Düzenleme yeri de çek keşide edilirken zorunlu kabul edilen bilgilerden biridir. Düzenleme yeri çek üzerinde yer almıyor ise keşidecinin adının bulunduğu yere bakılır ancak orada da bir yer adı yok ise keşide edilen çek geçersiz kabul edilmektedir.

Senette Keşide Yerine Ne Yazılır?

Çek ve senet her ne kadar karıştırılsa da aslında oldukça farklı iki evraktır. Çek banka tarafından belirlenen hükümlere uygun olarak basılan hukuki geçerliliği olan bir evraktır. Senet ise resmi bir niteliği bulunmayan matbaalarda basılıp satılan bir kağıttır. Çek keşide ederken çeki keşide eden yani hazırlayan kişi paranın ödemesini gerçekleştirmek isteyen kişidir. Bu yüzden keşideci terimi çek üzerinde yer almaktadır. Ancak senedi keşide eden yani hazırlayan kişi ise borçlu olan taraf yani ödemeyi yapacak olan kişidir. Bu yüzden keşideci yerine borçlu olarak yazılmaktadır.

Poliçede lehtar ve keşideci aynı kişi olabilir mi?

Poliçede lehtar ve keşideci aynı kişi olabilir mi sorusuna cevap verebilmek için öncelikle lehtar ne demek sorusuna cevap vermek gerekmektedir. Poliçe, keşideci yani poliçeyi hazırlayan, muhatap yani borçlu ve lehtardan oluşan üç tarafı kapsayan bir evraktır. Genellikle hayat sigortasında yer alan lehtarın tanımını hayat sigortası üzerinden yapacak olursak ise en basit tanımı ile sigortadan faydalanacak kişi veya kişiler anlamına gelmektedir. Bankacılık alanında kullanılan lehtar ise bono, poliçe ya da çek gibi senetlerde, senetten faydalanabilecek kişi anlamına gelmektedir. Keşidecinin poliçeyi hazırlayan lehtarın ise poliçeden faydalanacak kişi olmasından dolayı poliçece lehtar ve keşideci aynı kişi olamaz. Aksi halde poliçe geçersiz olacaktır.

Keşideci Çeki İptal Ettirebilir Mi?

Kanunlara göre keşideci tarafından hazırlanan çek bir ödeme aracıdır. Keşidecinin çeki iptal ettirme gibi bir durum söz konusu değildir. Çekin iptal olmasını sağlayabilecek tek kişi hamildir. Bunun içinde çek iptal davası açılması gerekmektedir. Mahkeme kararı olmadan keşide edilen hiçbir çek iptal edilememektedir. İnteraktif Kredi ekibi olarak bu yazımızda keşideci ne demek, kimlere deni, çeki keşide etmek ne anlama gelir, senette keşide yerine ne yazılır, poliçece lehtar ve keşideci aynı kişi olabilir mi ve keşideci çeki iptal ettirebilir mi soruları hakkında detaylı bilgiler vermeye çalıştık. Umarız faydalı bir yazı olmuştur. Keşideci ne demek ve benzeri konularda detaylı bilgi sahibi olabilmek için İnteraktif Kredi Akademi’de bulunan diğer yazılarımıza göz atabilirsiniz.