Kişisel Verilerinizi
ÖNEMSİYORUZ!

gizlilikpolitikasi

Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni

Gizlilik politikamızla ve standartlarımızla
Kişisel bilgileriniz her zaman güvende olacak.

Gizlilik ve Kullanım Şartları

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni (“Politika”), İnteraktifkredi olarak kullanıcıların hangi verilerini nasıl ve ne amaçla toplayıp işlediğimiz ve bu verilerin güvenliğini nasıl sağladığımıza yönelik bilgilenmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Verilerinizi bizimle paylaştığınızda bu Politika’ya onay vermiş sayılacaksınız. Bu nedenle, dikkatle okumanızı rica ederiz. Politika’da yer alan düzenlemelere yönelik soru ve talepleriniz için veya herhangi bir hakkınızı kullanmak amacıyla bize her zaman “Veri Sorumlusu / İletişim Bilgileri” kısmında yer alan iletişim bilgilerini kullanarak ulaşabilirsiniz.

Verilerinizi bizimle paylaştığınızda bu Politika’ya onay vermiş sayılacaksınız. Bu nedenle, dikkatle okumanızı rica ederiz.

Politika’da yer alan düzenlemelere yönelik soru ve talepleriniz için veya herhangi bir hakkınızı kullanmak amacıyla bize her zaman “Veri Sorumlusu/İletişim Bilgileri” kısmında yer alan iletişim bilgilerini kullanarak ulaşabilirsiniz.

Tanımlar

İnternet Sitesi: www.interaktifkredi.com.tr adresinde bulunan internet sitesidir.

İşlemek:Kişisel Veri üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Veri:Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bu tanıma göre, örneğin bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, doğum tarihiniz, ödeme bilgileriniz kişisel veridir.

Mobil Uygulama(lar):İnternet Sitesi veya Mobil Uygulama’ya erişim sağlayan ve/veya üyelik oluşturan her türlü gerçek kişiyi ifade etmektedir.

Veri Sorumlusu:Kişisel verilerinizi işlemekle ve işleyiş amacına karar vermekle sorumlu gerçek ve/veya tüzel kişidir. Bu tanıma göre, İnteraktifkredi internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden işlenen kişisel veriler yönünden İnteraktifkredi olarak veri sorumlusuyuz.

Aksi belirtilmedikçe işlediğimiz verilere ilişkin İnteraktifkredi olarak veri sorumlusu konumunda bulunmaktayız.

Şirket İsmi : İnteraktifkredi Danışmanlık Anonim Şirketi

Şirket Adresi : Reşit Paşa Mah. Katar Cad. ARI 3 Binası No:4 / B302 Sarıyer/İstanbul

E-posta Adresi : kvkk@interaktifkredi.com.tr

Sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için en az 18 yaşında olmak gerekmektedir. Tarafımızca 18 yaşının altındaki çocukların verileri toplanmamakta ve işlenmemektedir.

2.1 İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için bazı kişisel bilgileriniz talep edilmektedir veya tarafımızca otomatik olarak toplanmaktadır.

 • Üyelik Aşamasında Tarafınızdan Talep Edilen Bilgiler:Üyelik Aşamasında Tarafınızdan Talep Edilen Bilgiler: T.C. kimlik numarası, ad, soyad, cep telefon numarası, e-posta adresi, doğum tarihi
 • İlave Bilgiler:Üyelik oluşturduktan sonra hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz tarafınızdan şu ilave bilgiler talep edilebilecektir; (i) kredi talep miktarı, (ii) çalışma durumu (çalışma yılı, işveren ticaret unvanı, pozisyon özel/kamu sektör ayrımı), (iii) gelir seviyesine yönelik bilgiler (maaş bilgisi, ek gelir bilgisi vb.), (iv) medeni durum, ve (v) maaş hesabının bulunduğu banka bilgisi.

  İnteraktifkredi ekibi ile kurduğunuz iletişim kapsamında paylaşmış olduğunuz bilgiler, üyelik oluşturduktan sonra “Kişisel Bilgiler” bölümüne yazdığınız ilave kişisel bilgiler ve hizmetlerimizi değerlendirmek için doldurduğunuz anketlerde paylaştığınız kişisel verileriniz de tarafımızca işlenmektedir.

 • Çerezler ve Benzer Teknolojiler:Çerezler ve Benzer Teknolojiler: İnternet Sitesi veya Mobil Uygulama(lar)ı kullandığınızda, çerez ve diğer benzer teknolojileri kullanmaktayız. Çerezler, web işaretçileri, pikseller, tarayıcı analiz araçları, sunucu günlükleri ve mobil tanımlayıcılar gibi teknolojileri kullanan otomatik yollarla belirli bilgileri toplayabiliriz.

2.2 Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması Kişisel verileriniz kullanıcı deneyiminizin geliştirilmesi, güvenliğinizin temin edilmesi, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirmeye yönelik araştırma yapılması, hizmetlerimize yönelik hataların giderilmesi ve işbu Politika’da yer alan amaçlardan herhangi birisinin gerçekleştirebilmesi için e-posta ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting/sunucu servisleri), hukuk büroları gibi üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

İşbu Politika ve İletişim İzni’ni kabul etmekle bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve tarafımızın sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

Kişisel verilerinizi ilgili regülasyonlara uygun olarak bu Politika’da belirtilen amaçları yerine getirmek amacıyla 5 (beş) yıl süreyle saklamaktayız.

 • Bilgilendirme hakkı : Bilgilendirme hakkı- Verilerinizi nasıl kullandığımız ve haklarınız hakkında açık, şeffaf ve kolay anlaşılır bilgiler alma hakkına sahipsiniz. Size bu politikadaki bilgileri vermemizin nedeni budur.
 • Erişim hakkı : Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği, işlenmiş ise işlenme nedeni ve Türkiye içinde veya yurtdışında verilerin transfer edildiği üçüncü kişiler hakkında bilgi talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Düzeltme hakkı :Kişisel verilerin eksik veya hatalı işlenmesi durumunda, bu bilgilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Silinme hakkı :Unutulma hakkı olarak da bilinen bu hak, basit anlatımıyla, bizimle iletişime geçerek bilgilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeyi ifade etmektedir.
 • Üçüncü kişilere bildirimde bulunma hakkı :Kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi veya yok edilmesi süreçlerine ilişkin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü şahıslara bildirimde bulunma hakkına sahipsiniz.
 • İtiraz etme hakkı :Belirli işleme türlerine itiraz etme hakkına sahipsiniz.
 • Verilen rızanın geri çekilmesi hakkı : Bilgilerinizle yapılan herhangi bir şeye, rıza verdiyseniz, bu rızayı istediğiniz zaman geri çekme hakkınız vardır.
 • Talep hakkı : Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız vardır.

Taleplerinizi, talebin özelliklerine göre, en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktayız. Ancak, isteğinizin yerine getirilmesi sırasında herhangi bir ek gider oluştuğu durumda, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirlediği tarifelere uygun olacak şekilde tarafınıza bir ücret yansıtılabilecektir.

Yürürlükte olan mevzuatlar veya hizmetlerimiz zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. İşbu Politika’da herhangi bir değişiklik yapılırsa Kullanıcılar üyelik aşamasında belirttikleri e- posta adresleri vasıtasıyla 30 (otuz) gün önceden ilgili değişikliğe yönelik bilgilendirilecek olup Politika’nın güncel hali İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar üzerinden de görüntülenebilecektir.

Politika’da yapılan değişiklikten sonra Uygulama’nın Kullanıcı tarafından kullanılmaya devam edilmesi bahsi geçen değişikliklere onay verildiği anlamına gelecektir.