Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Değerli Site Kullanıcımız/Ziyaretçimiz,

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla İnteraktifKredi Danışmanlık Anonim Şirketi (“İnteraktifKredi”) tarafından hazırlanmıştır.

Bu aydınlatma metninin amacı, https://interaktifkredi.com.tr/ alan adlı internet sitemizde (“Site”) kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. 

Çerez yönetim platformu üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilir ve açık rızanıza tabi olarak kullandığımız çerezlere ilişkin tercihlerinizi çerez yönetim platformu üzerindeki “açık” veya “kapalı” seçeneklerini kullanarak belirleyebilirsiniz. Yine, bu platform üzerinden tercihlerinizi dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. 

Sitemizde Kullanılan Çerez Çeşitleri

 • Kullanım Süresine Göre Çerez Çeşitleri
Sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup tarayıcınızı kapattığınızda bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerezler ise tarayıcınızı kapattığınızda silinmemekte ve saklanması için öngörülen süre dolduktan sonra, kendiliğinden silinmektedir. 

 • Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler
Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf çerezi olması, çerezin kim tarafından yerleştirdiğine göre değişiklik gösterir. Birinci taraf çerezler, doğrudan Sitemiz, yani tarayıcınızın adres çubuğunda gördüğünüz İnteraktifKredi URL adresi tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezler ise, adres çubuğunda gördüğünüz https://interaktifkredi.com.tr/ alan dışındaki bir URL adresi tarafından yerleştirilmektedir.

 • Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Çeşitleri
Sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

 • Zorunlu Çerezler
Bu çerezler, Sitemizin çalışması ve talep etmiş olduğunuz hizmetin yerine getirilebilmesi için kesinlikle kullanımı gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler, birinci taraf çerezler olup oturum süresince kişisel verileriniz işlenmektedir. İşlenen kişisel veriler oturumunuzu sonlandırdığınızın ardından otomatik olarak silinmektedirler. 

 • Performans- Analitik Çerezler
Bu çerezler tekil ziyaretçilerimizin sayısını belirlemek, Sitemizin kullanıcı trafiği ölçmek, arama motorunda kullandığımız anahtar kelimelerin etkinliğini tespit etmek, Sitemizi ziyaret eden kullanıcıların gezinme durumunu izlemek, Sitemizin performansını ölçmek ve iyileştirebilmek amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca bu çerezler, Sitemizdeki hangi sayfaların popülerlik düzeyini de anlamamıza yardımcı olmaktadır.

 • İşlevsel Çerezler
Bu çerezler, Sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek için kullanılmaktadır.

 • Reklam ve Pazarlama Çerezleri
Bu çerezler, Sitemiz aracılığıyla iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size sizinle ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılan üçüncü taraf çerezlerdir. 

Hangi Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlar ve Hukuki Sebeplere Dayanılarak İşlendiği ile Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgiler 

Hangi kişisel verilerinizi, hangi çerezler vasıtasıyla, hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak işlediğimiz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. 

 • Zorunlu Çerezler


Zorunlu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5(2)(c) bendi gereğince “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. İnternet sitemizde yer alan zorunlu çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır: • İşlevsel Çerezler


İşlevsel çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5(2)(f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. İnternet sitemizde yer alan işlevsel çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:Yalnızca Kanun’un 5(1) fıkrası kapsamında açık rıza vermeniz halinde, bu çerezler aracılığıyla işlenecek kişisel verileriniz ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: • Performans-Analitik Çerezleri


Performans-analitik çerezleri aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5(2)(f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. İnternet sitemizde yer alan performans-analitik çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: Yalnızca Kanun’un 5(1) fıkrası kapsamında açık rıza vermeniz halinde, bu çerezler aracılığıyla işlenecek kişisel verileriniz ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: • Reklam ve Pazarlama Çerezleri


Yalnızca Kanun’un 5(1) fıkrası kapsamında açık rıza vermeniz halinde, bu çerezler aracılığıyla işlenecek kişisel verileriniz ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:Çerez Kullanımlarına İlişkin Tercih Ayarlarınız

İnternet sitemizde yer alan ikona tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz.

Bir diğer yöntem olarak tarayıcı ayarları aracılığıyla da çerezlere ilişkin tercihlerinizi kısmen kontrol edebilirsiniz. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

 • Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en) 
 • Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US) 
 • Safari (https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732)
 • Opera (https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/)


Haklarınız Nelerdir?

Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz hakkında her zaman Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı, aşağıda belirtilen yöntemlerden herhangi birini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz:
 • Başvurularınızı, İnteraktifKredi’de kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla İnteraktifKredi’nin [email protected] e-posta adresine gönderebilir,
 • İnteraktifKredi’de kayıtlı bir e-posta adresiniz bulunmaması halinde, başvurunuzun mobil imzanızı veya e-imzanızı içermesi şartıyla, başvurularınızı İnteraktifKredi’nin [email protected] e-posta adresine gönderebilir, 
 • Başvurularınızı, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz üzerinden [email protected] adresine gönderebilir veya
 • İnteraktifKredi’nin aşağıda belirtilen adresine elden teslim, noter vasıtasıyla, PTT veya kargo aracılığıyla yazılı olarak başvurabilirsiniz. Başvurunuzun, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.