Değerli Müşterimiz;

Bu Bilgilendirme Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen gerçek kişilerin, “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 6698 sayılı Kanun kapsamında, şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir. Özel hayatınızın gizliliği bizler için çok önemlidir. Bu nedenle İnteraktifKredi Danışmanlık A.Ş. olarak kişisel verilerinizin işlenmesi ve paylaşılması süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafaza etmek, mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tedbirleri almaktayız.

İnteraktifkredi Danışmanlık A.Ş. olarak kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesinde, başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinizin korunması için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki ilgili haklarınızla ilgili Kişissel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme için buraya tıklayarak erişebilirsiniz. KVKK ile ilgili olarak her türlü soru ve görüşünüz için bilgi@nteraktifkredi.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.