Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılmasına ilişkin Açık Rıza Beyanı

İnteraktifkredi Danışmanlık Anonim Şirketi (“İnteraktifkredi”)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında, her zaman erişebileceğim aydınlatma metninde detaylı olarak açıklandığı şekilde kişisel verilerimin yurt dışına aktarılmasına aşağıdaki rıza beyanı ile onay veriyorum.

Bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri, ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla İnteraktifkredi’nin yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarıyla (siber güvenlik kapsamında sigorta hizmeti, sunucu/ bakım ve geliştirme hizmeti) ve iş ortaklarıyla yaptığı anlaşmalar kapsamında anlaşmaların gereğini yerine getirebilmek için iş ortaklarıyla ve bu suretle yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki ilgili tedarikçilerin sunucularının yurtdışında olması sebebiyle kimlik, finans, iletişim, pazarlama, lokasyon, müşteri işlem, ve işlem güvenliği verilerimin yurt dışına aktarılmasına onay veriyorum.